In the zone

Steden over de hele wereld voeren steeds vaker milieuzones in om vervuiling en geluidsoverlast tegen te gaan en de rijsnelheid te beperken. Scania Zone is de nieuwe service die beleidsmaatregelen zoals snelheids- en emissiebeperkingen en grenswaarden voor geluid koppelt aan afgebakende geofencezones.

Scania Zone is een service op basis van locatie, waarbij het gedrag van voertuigen automatisch kan worden aangepast. Dit om ervoor te zorgen dat chauffeurs zich aan verkeers- en milieuregels houden, trucks duurzaam rijden en de veiligheid op de weg wordt vergroot.

“Het is de ideale tool om de acceptatie van trucks in allerlei gevoelige of drukke gebieden te vergroten”, aldus Clara Wallin, Sustainable Solutions Manager bij Scania Connected Services.


“Elk transportbedrijf kan nu vooraf instellen hoe en wanneer een truck moet rijden, bijvoorbeeld met welke snelheid, geluidsemissie en andere emissies. Dit zorgt uiteraard voor een duurzamer gebruik en meer veiligheid.”

Binnen het Scania Fleet Management-pakket kan optioneel gekozen worden voor Scania Zone.

Hiermee kan een transportbedrijf een beleidsmaatregel (bijv. “maximumsnelheid 15 km/u”) koppelen aan een vooraf afgebakende geofencezone. Wanneer een voertuig deze zone binnenrijdt, wordt automatisch aan de regelgeving voldaan.

Een maatregel kan informatief zijn en de chauffeur waarschuwen, of vrijwillig, waarbij het gedrag van het voertuig wordt aangepast maar de chauffeur altijd handmatig kan ingrijpen.


Betere luchtkwaliteit en meer veiligheid

Bij de zones kan het gaan om geografische gebieden of bijvoorbeeld bepaalde stukken van een bepaalde snelweg. Voor een bepaald gebied kunnen verschillende zones worden gedefinieerd, en deze zones kunnen elkaar ook overlappen. Bovendien kan worden ingesteld dat de beperking alleen voor bepaalde perioden geldt, bijvoorbeeld ‘s nachts.

Zodra een vrachtwagen de zone verlaat, functioneert hij weer normaal.

“Veel Europese steden stellen milieuzones in om de luchtkwaliteit en veiligheid te verbeteren en verkeersopstoppingen tegen te gaan,” aldus Wallin.

“Voor geluidsemissies wordt in een aantal landen als de facto norm een grenswaarde van 72 dB ingesteld conform Piek*. Met behulp van Scania Zone is het zoveel gemakkelijker om aan de regelgeving te voldoen.”


Op dit moment zijn onder meer de volgende opties beschikbaar: snelheidsbeperking, lage uitstoot (bijv. geen uitlaatgassen bij hybride voertuigen) en laag geluidsniveau (elektrisch rijden). In de toekomst zullen daar nog legio opties bijkomen voor de verschillende toepassingen.


*) Certificeringsregeling van de Nederlandse overheid.


“Dit zorgt uiteraard voor een duurzamer gebruik en meer veiligheid.”


Clara Wallin, Sustainable Solutions Manager bij Scania Connected Services


Hoe werkt het

  1. Wanneer een connected truck een afgebakende geofencezone (zoals een terminal) verlaat, gaat er een waarschuwing van de boordcomputer naar de verzendafdeling van het transportbedrijf.
  2. Wanneer een hybride truck een stad binnenrijdt, kan het voertuig zo zijn geprogrammeerd dat het overschakelt van de verbrandingsmotor naar de elektrische aandrijflijn.
  3. In binnensteden kan Scania Zone worden gebruikt om over te schakelen op elektrisch rijden om minder geluid te produceren.
  4. Voetgangerszones in steden kunnen via geofencing worden afgebakend zodat het voertuig niet harder kan dan 10 à 15 km/uur.
  5. Met Scania Fleet Management krijgen transportbedrijven direct toegang tot informatie over de locatie en bewegingen van hun trucks.