ELEKTRISCHE WEGEN:
HOE WERKEN ZE?

Geen koolstofuitstoot, stillere voertuigen, goede rijeigenschappen en geen uitlaatgassen. Continu opladen op elektrische wegen biedt enorm veel potentie voor zwaar transport.

Op een drukke snelweg nadert een vrachtwagen met aanhanger een lange sectie met palen aan de rechterkant. De sensor van het voertuig detecteert dat de rijbaan nu is uitgerust met een elektrische bovenleiding en de chauffeur drukt op een knop om een stroomafnemer op het dak van de cabine omhoog te laten komen. Binnen enkele seconden maakt de vrachtwagen bijna geen geluid meer: de verbrandingsmotor is gestopt en het voertuig rijdt nu op de elektrische motor.


Tot een paar jaar geleden was de gedachte dat elektrisch aangedreven langeafstandstrucks naast personenauto’s op gewone snelwegen zouden rijden, nog toekomstmuziek. Maar vandaag de dag lopen er verschillende projecten in Europa om deze schone, veilige en efficiënte technologie te testen en te evalueren.


Overheden en autoriteiten in Duitsland, Italië en Zweden ondersteunen actief onderzoeksprojecten, met het uiteindelijke doel om een elektrificatie-infrastructuur te bouwen die delen van het wegennetwerk in Europa kan voorzien van deze groene technologie.


Scania verwacht dat het niet heel lang meer zal duren tot het omslagpunt waarop elektrificatie voor zwaar transport een degelijke investering voor transportbedrijven zal zijn, wordt bereikt. Scania zal blijven investeren in elektrificatieoplossingen en de ontwikkeling hiervan, maar bewandelt ook andere en meer directe paden om duurzaam transport te bereiken.


Claes Erixon, Executive Vice President Research and Development bij Scania, zegt dat het bedrijf elektrische wegen ziet als een van de veelbelovende technologieën waardoor het langeafstandstransport een duurzame toekomst tegemoet kan zien.

“Voertuigelektrificatie ontwikkelt zich snel en met de voordelen ervan voor het milieu, de maatschappij en de kosten, speelt het een belangrijke rol in de verschuiving naar een fossielvrij transportsysteem”, zegt hij.

1. De eHighway vinden

Een sensor checkt of de rijbaan is uitgerust met een bovenleiding. Tot dit moment wordt de vrachtwagen aangedreven door de verbrandingsmotor. Nu brengt de chauffeur de stroomafnemer omhoog.

(Uitleg pictogrammen van l naar r: accu, elektrische motor, verbrandingsmotor.)

2. Contact maken met de bovenleiding

Wanneer de stroomafnemer is aangesloten, wordt de energie rechtstreeks naar de elektrische motor geleid en wordt tegelijkertijd de accu opgeladen. Tijdens het remmen gaat de energiestroom de andere kant op en wordt elektriciteit opgewekt, waarmee de ingebouwde accu wordt opgeladen.

3. Loskoppelen tijdens inhalen

Wanneer de vrachtwagen inhaalt of zich aan het einde van een geëlektrificeerde sectie bevindt, wordt de stroomafnemer automatisch omlaag gebracht. De elektrische motor blijft zo lang mogelijk op de accu draaien. Na het inhalen kan de chauffeur terugkeren naar de eHighway.

Schoon, veilig en efficiënt. Continu opladen op elektrische wegen is een veelbelovende groene technologie voor zwaar transport. Met zonnepanelen die langs de route geïnstalleerd worden, kan uitstootvrij transport daadwerkelijk worden bereikt.

< Duitsland: een eHighway bij Frankfurt werd onlangs geopend voor verkeer.

EUROPA VERBINDEN MET DE TECHNOLOGIE

In mei 2019 werd in Duitsland een elektrische weg voor langeafstandstransport in gebruik genomen, waarvoor Scania de hybride elektrische vrachtwagens levert. Scania is ook betrokken bij andere eHighway-projecten.

Duitsland

Een vijf kilometer lang traject (in beide richtingen) van de autobahn net buiten Frankfurt is de eerste van drie testlocaties die zullen worden geopend binnen het door de staat gefinancierde project ‘Trucks for German eHighways’. In deze testen levert Scania hybride elektrische langeafstandstrucks voor wegen met elektrische bovenleidingen. Het project omvat 15 Scania-trucks die zijn uitgerust met door Siemens ontwikkelde stroomafnemers. In de loop van 2019 en 2020 zullen deze vrachtwagens door transportbedrijven worden gebruikt voor echte transporten.

Italië

Een vergelijkbaar project wordt uitgevoerd op een zes kilometer lang traject van de snelweg A35 BreBeMi in Noord-Italië, waarbij de regionale verkeersautoriteit betrokken is. Het uiteindelijke doel van dit publiek-private samenwerkingsproject is het creëren van de eerste uitstootvrije eHighway in Europa, met zonnepanelen die langs de route worden geïnstalleerd en de vereiste stroom leveren.

Zweden

In het eerste elektrischewegproject ter wereld, dat sinds 2016 wordt uitgevoerd, rijden elektrisch aangedreven Scania-trucks op de snelweg E16 nabij de Zweedse stad Gävle, met ondersteuning van de regionale autoriteit, de Zweedse overheidsorganisatie voor verkeer en het Zweedse energieagentschap.