Driving the shift

Towards sustainable transport

De wereld moet snel het verband verbreken tussen de toenemende vraag naar transport en de toename van CO2-emissies, geluidsoverlast, files en ongevallen. Dat is de reden waarom Scania investeert in onderzoek, ontwikkeling en promotie van duurzame oplossingen voor een schoner en veiliger transport van personen en goederen.

Duurzaam transport wordt gekenmerkt door het vervoeren van personen en goederen, rekening houdend met de economie en maatschappelijke ontwikkelingen. En waarbij de gezondheid en veiligheid van mens en milieu niet uit het oog verloren wordt.

Het moment dat duurzaam transport de nieuwe standaard wordt, komt dichtbij. De nieuwe technologie en business modellen zullen ervoor zorgen dat de oude standaard langzaam verdwijnt. De toekomst van transport is schoon, emissie loos, elektrisch, geautomatiseerd en digitaal.


Voor sommigen is deze visie iets voor een verre toekomst, en ongetwijfeld komt deze toekomst voor een ieder met een andere snelheid dichterbij, afhankelijk van de business of locatie in de wereld.

Versnellen van de verandering

Scania benadert de uitdaging van het duurzame transport volgens eigen principes. Het denken in werkstromen wordt gebruikt om het productieproces te verbeteren, maar ook om de lange termijn doelstellingen te behalen. Het aanpassen en bewerken van de flow om zo snel mogelijk de gewenste status te bereiken is waar het allemaal om gaat, versneld door strategische samenwerkingen en innovaties.

De reis naar de toekomst wordt ondersteund door de bouwstenen die Scania tot een succesvol bedrijf hebben gemaakt: de bedrijfscultuur, het modulaire systeem maar ook onze toegang tot een grote hoeveelheid data afkomstig uit de voertuigen.


Met één oplossing voor duurzaam transport is de wereld nog niet geholpen. En daarom gelooft Scania in een holistische aanpak, die ervoor zorgt dat voor iedere business of locatie een antwoord kan worden gegeven.

Op deze manier worden de klanten van Scania voorbereid op de toekomst.